Teacher (game art or game development) STADIN AMMATTIOPISTO - HELSINGIN KAUPUNKI / Helsinki

PUBLISHED: September 29, 2021

Our team is growing – Teach games in Stadin AO vocational college! 

Tiimimme kasvaa – tule opettajaksi vetovoimaiselle peli-alalle! Haemme Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tuntiopettajaa vakinaiseen virkasuhteeseen (3D-tuotanto). Voit olla erikoistunut joko pelinkehitykseen tai peligrafiikkaan. 

Tuntiopettajan tehtävään kuuluu Stadin ammatti- ja aikuisopiston media-alan opiskelijoiden opetus- ja ohjaustehtävät. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Tehtävään sisältyy opetusta englanniksi.

Arvostamme hyviä hyviä pedagogisia taitoja ja ratkaisukeskeistä työotetta sekä kiinnostusta ja innostuneisuutta opetus-, ohjaus- ja tiimityöhön sekä ammatillisen koulutukseen liittyviin muutoksiin. Vahva projektiosaaminen tukee työssä onnistumista. Arvostamme myös halua jakaa osaamista muille tiimin jäsenille ja valmiutta suunnitella opiskelijan opintopolkuja käyttäen hyväksi monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Virkasuhteen alkaessa työtehtävä sijoittuu kampukselle 3 Muotoilijankadun toimipaikkaan.

Sinulla on upea mahdollisuus kehittyä työssäsi mukavassa ja myönteisessä media-alan peli- ja animaation työyhteisössä! Helsingin kaupunki tarjoaa monipuoliset työsuhde-edut ja palkitsee hyvin tehdystä työstä.

Hakuaika

Haku päättyy 20.10.2021 klo 15:00

Hakuajan päätyttyä osa hakijoista kutsutaan etäyhteyden kautta toteutettavaan haastatteluun. Haastattelut toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan viikolla 23.

Kelpoisuusehdot

Edellytämme media-alan pelisuunnitteluosaamista ja 3D-pelimoottorien tuntemusta (Unity 3D ja/tai Unreal Engine) sekä tietämystä, kiinnostusta ja osaamista peligrafiikasta. Hakijalta edellytetään erikoistumista joko pelinkehitykseen tai peligrafiikkaan.

  • Pelikehityksessä edellytämme hyviä taitoja olio-pohjaisessa ohjelmisto- ja koodausosaamisessa (C#, C++) ja pelisuunnittelussa sekä erinomaista ohjelmisto-osaamista (Unity 3D ja/tai Unreal Engine).
  • Peligrafiikassa edellytämme 2D- ja 3D-osaamista sekä erinomaista ohjelmisto-osaamista (käytössämme mm. Photoshop, Animate, Blender, MAYA, ZBrush, Substance Painter ja Designer). Katsomme eduksi laajan animaatio-osaamisen.

Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuuden 13 §:n, 13 d §:n ja 17 §:n säännösten mukaan.

Voit hakea paikkaa, vaikka et olisi vielä pätevöitynyt opettajaksi.

Tarkemmat tiedot kelpoisuusvaatimuksista ja hakulomake löytyvät täältä: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-03-274-21

Lisätietoja tehtävästä antaa:

tuntiopettaja Heikka Valja
09 310 21269 heikka.valja@edu.hel.fi

koulutuspäällikkö Jaana Kivipelto-Karjalainen
09 310 82317 jaana.kivipelto-karjalainen@hel.fi

(yhteydenotot puhelimitse 29.9. klo 13 – 14, 5.10. klo 14 -15)