Digitaalisten lavastusmenetelmien lehtori

PUBLISHED: October 9, 2017
AALTO UNIVERSITY, Espoo

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua ja lähes 20 000 opiskelijaa. Henkilöstön määrä on 4 700, josta professoreita on 390. Kampuksemme sijaitsevat Espoossa ja Helsingissä.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu on maailman arvostetuimpiin kuuluva taiteen, muotoilun ja arkkitehtuurin kansainvälinen korkeakoulu. Korkeakoulu on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tutkimuksen kärkialueita ovat muotoilu, digitaalinen media, audiovisuaalinen esittäminen, taide, visuaalinen kulttuuri sekä hyvinvointirakentaminen ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Korkeakoulun juuret ulottuvat vuoteen 1871. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos (ELO Film School Finland) on perustettu vuonna 1959 ja on yksi vanhimmista elokuva-alan kouluista Euroopassa ja maailmassa.

 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on päättänyt jatkaa seuraavan tehtävän hakuaikaa:

 

Digitaalisten lavastusmenetelmien lehtori

 

Tehtävää jo hakeneiden hakemukset otetaan huomioon, ja hakijat voivat halutessaan päivittää hakemustaan 18.10.2017 mennessä.

 

Tehtävä alkaa helmikuussa 2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja sijoittuu Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmään. Tehtävä tullaan täyttämään Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän mukaisesti määräaikaisena (5 vuotta) tai vakituisena joko yliopisto-opettajan, (yliopiston)lehtorin tai vanhemman yliopistonlehtorin tasolle. Ks. www.aalto.fi/fi/about/careers/other_academic_positions/.

 

Tehtävät

Lehtori opettaa erilaisia tietokoneavusteisia suunnittelumenetelmiä, piirustus- ja mallinnusohjelmia sekä digitaalisten visualisointi- ja lavastusmenetelmien eri muotoja ja esitystekniikoita. Lehtori osallistuu opetuksen suunnitteluun, kehittämiseen ja kurssien toteuttamiseen läheisessä yhteistyössä lavastustaiteen koulutusohjelman muiden opettajien kanssa, elokuvataiteen koulutusohjelman, Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston MediaLabin ja Aalto Studiosin kanssa. Lehtorin omien vahvuus- ja osaamisalueiden mukaan lehtori toimii osin itse kurssien opettajana, osin kurssien koordinoijana vastaten mm. aikatauluista, vierailevien opettajien hankkimisesta ja opetusalueensa aikataulu- ja resurssisuunnittelusta vuositasolla.  Lehtorin tehtäviin kuuluu lisäksi mm. opiskelijoiden ohjaus, opiskelijavalintoihin osallistuminen, kandidaattiopiskelijoiden opinnäytteiden ohjaaminen ja tarkastus sekä hallinnollisia tehtäviä.

Suuri osa koulutusohjelman opetuksesta tapahtuu pienryhmissä luentojen, kurssien, käytännön harjoitteiden, työpajojen ja produktioiden muodossa. Opiskelijoina on sekä kandi- että maisteriopiskelijoita. Koulutusohjelmassa opiskelee myös kansainvälisiä opiskelijoita, joiden opetukseen ja ohjaukseen lehtori osallistuu.

Aalto-yliopiston elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos tukee henkilökunnan mahdollisuutta omaan taiteelliseen työhön.

Palkkaus, työaika ja työpaikka

Palkkaus perustuu yliopistojen henkilöstön palkkausjärjestelmään. Opetushenkilöstön työaika määräytyy kokonaistyöaikana, joka on 1624 tuntia vuodessa. Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos sijaitsee pääosin Espoon Otaniemessä.

 

Edellytykset

Lehtorilta vaaditaan vähintään ylempi yliopistotutkinto sekä kokemusta digitaalisten menetelmien käytöstä elokuva-, TV-, teatterialalla ja/tai uuden median alalla sekä visuaalisen suunnittelijan työprosessin tuntemusta. Lisäksi vaaditaan tehtävän edellyttämät taiteelliset ansiot ja tekniset valmiudet sekä hyvä opetustaito. Lisäksi edellytetään hyviä yhteistyötaitoja, visioita alasta ja kuinka sitä pitää kehittää, sekä kiinnostusta opetuksen kehittämiseen koulutusalan yhteistyötahojen kanssa. Kansainväliset suhteet, tutkimusansiot sekä kiinnostus alan tutkimukseen katsotaan eduksi, kuten myös lavastussuunnittelun ja virtuaalilavastustekniikan tuntemus.

 

Kaikilta hakijoilta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Syntyperäiseltä Suomen kansalaiselta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Hakuohjeet ja lisätiedot

 

Kiinnostuitko tehtävästämme? Lisätietoja sekä tarkemmat hakuohjeet löytyvät täältä: http://www.aalto.fi/fi/about/careers/jobs/view/1467/

 

 

Apply Now! Share: